Wat we doen

WAT WE DOEN

Meters en automatische meteraflezing vanop afstand

M&M rust uw gebouwen uit met een heel nauwkeurig systeem van meters via radiofrequentie of via bekabeling, uitgerust met batterijen met grote capaciteit om een langdurige betrouwbare werking te verzekeren.
M&M levert en installeert watertellers en warmtemeters, evenals caloriemeters. De bestaande meters kunnen ook geïntegreerd worden, indien deze meters voorzien zijn van de nodige communicatie mogelijkheden.
Een datalogger registreert de verschillende standen van de meters en stuurt ze automatisch door via een gateway naar onze servers of de servers van derde.

Monitoring

Al uw gegevens (meterstanden, verbruiken, waarschuwingen…) zijn dag na dag toegankelijk, op eender welke plaats en op eender welk moment via uw pc, tablet of smartphone.

Het raadplegen van de data kan via oplossingen die M&M zelf voorziet of via derde (bestaande open platformen voor bv. automatische facturatie)

Alarmen

Meerdere types alarmen zijn beschikbaar. Waaronder :

Materiële alarmen afkomstig van de tellers, meters en caloriemeters
Waarschuwingen betreffende de afwijkingen in het verbruik van de bewoners

U ontvangt alarmen in geval van waterlekken, fraude, blokkering, defecte meters, een thermostaatprobleem…

Jaarlijkse afrekening

De afrekeningen voor de verdeling van de kosten tussen de bewoners wordt zeer eenvoudig! Dankzij de opname en het dagelijks verzenden van de gegevens van de water- en energiemeters en van de warmtekostenverdelers, kan een verhuis van bewoners snel gebeuren, zonder iemand te moeten langs sturen om de meterstanden ter plaatse op te nemen.

De meters voor koud en warm water en de warmtemeters geven rechtstreeks een waarde af waarmee het mogelijk is het werkelijke verbruik van de bewoner vast te stellen.

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.